מקורות המידע להכרת ירושלים

מקורות המידע להכרת ירושלים רקע ושיטות מחקר להכרת ירושלים המקראית אנו נעזרים בכמה שיטות מחקר ובמגוון של סוגי מקורות , השאובים מתחומי דעת שונים . לכל תחום דעת יש מבנה ושיטה המיוחדים לו , ושאלות מסוימת שעליהן הוא בא לענות . ההנחה של הגישה הבין תחומית היא , שהתמונה הכללית תיווצר מתוך הכרה בייחודו של כל תחום דעת . הנתונים הטבעיים הגיאוגרפיה , הגיאולוגיה , נתוני האקלים והצומח מספקים מידע על העיר — מיקומה , תכונותיה , אפיוני סביבתה והפוטנציאל ההתיישבותי הכלכלי הנגזר מכך . כל אלו הם נתוני יסוד טבעיים . גם הגיאוגרפיה של האדם — האנתרופוגיאוגרפיה — יכולה לסייע בחקר התהליך , שבו עיר בעלת נתוני יסוד מסוימים הופכת בנסיבות היסטוריות חברתיות מסוימות למטרופולין גדול וחשוב בהרבה ממה שניתן היה לצפות על פי נתוני היסוד שלה . נתונים _היסטוריים ארכיאולוגיים ידיעות היסטוריות אודות העיר ומעמדה יכולות להתקבל גם מנתונים ארכיאולוגיים שונים . אלה יכולים להיות מכמה סוגים : נתוני סקר . סקרים ארכיאולוגיים כלליים הם שיטה נפוצה ומקובלת כיום , ומטרתם להתרשם מן השרידים בשטח נרחב , מבלי להתרכז בחקירה "נקודתית . " סקר ארכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים