מפה של ירושלים מתוך ספר תנ"ך גרמני; צוירה במאה ה־17