הרימון הזעיר העשוי שנהב ועליו הכתובת: "לבי[...] קדש כהנם"