ירושלים — מושבת חיילים רומית

ירושלים — מושבת חיילים רומית יוסף בן מתתיהו מספר , כי לאחר שהרס את העיר , ... החליט הקיסר להשאיר בירושלים את הלגיון העשירי כחיל מצב ... ( מלחמת היהודים . ז , א . א . ( ה 7 גור _ על בנייניה המפוארים ועל תושביה — נמחקה כמעט כליל מעל פני האדמה . מבין החורבות הזדקרו שלושה מגדלים שטיטוס השאיר למזכרת , ובצדם הוקם מחנה הלגיון העשירי . חלק מחיילי הלגיון העשירי שחיו בעיר , הקימו בה משפחות . כמו כן אפשר להניח , כי סביב המחנה התפתח יישוב אזרחי קטן , שסיפק את צורכי הצבא בחקלאות ובשירותים . אבות הכנסייה מספרים , כי לצדם של החיילים הרומאים חיו נוצרים מעטים , מצאצאי הקהילה הירושלמית הנוצרית הראשונה . נוצרים אלה , אשר ברחו לעבר הירדן בתקופת המרד , החלו לחזור בהדרגה לירושלים . ייתכן שגם יהודים אחדים חזרו לעיר החרבה , כסוחרים המתפרנסים מאנשי הצבא .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים