זיקת האסלאם לירושלים

זיקת האסלאם לירושלים הקדושה שמייחס האסלאם לירושלים , נובעת מההשפעה של היהדות ושל הנצרות על האסלאם בראשיתו . ירושלים במסורת המוסלמית היא עיר האבות , מקום העקידה וזירת פעולתם של הנביאים . מאיליא לאלקדס עד לכיבוש נהגו המוסלמים לכנות את ירושלים איליא . שם זה מזכיר את איליה קפיטולינה , עירו הפגאנית של הדריאנוס _, אך הוא לא היה שמה המקובל של העיר זה מאות בשנים , מאז ימי השלטון _הנוצרי הרומי והביזנטי . ייתכן , שמקורו הפגאני של השם לא היה בתודעת הערבים . היו ביניהם שראו את השם "איליא" כנגזר משמו של אליהו הנביא , ואחרים גרסו שפירושו בית האלוהים . לאחר הכיבוש הלך והשתרש השם "בית אלמקדס" — עיר בית המקדש . על פי שם זה , ייחודה של העיר הוא במיתחם הר הבית והמקדש . למן המאה האחת עשרה החל רווח בין המוסלמים הכינוי "אלקדס" — הקדושה . שמות נוספים שהיו מקובלים הם אורשלם וציון צהיון . מגוון השמות שהוענקו לעיר רומז על אופיה של הזיקה לירושלים , שהחלה להשתרש באסלאם עם כיבוש העיר . האסלאם הקדום וירושלים בראשית ימיו של האסלאם נחשבה ירושלים לכיוון התפילה ( הקיבלה ) הראשון של המוסלמים , אך עוד בחייו שינה מוחמד ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים