מעיר אסורה לעיר מנהיגה

מעיר אסורה לעיר מנהיגה " רשות ארץ ישראל" — "ישיבות גאון יעקב" בתקופה שבה אנו דנים ישב רובו של העם היהודי בארצות האסלאם . להנהגת העולם היהודי היו ארבעה מרכזים — שלושה בבבל ואחד בארץ ישראל . בבבל עמדו בראש ההנהגה ראש הגולה וראשי הישיבות . בארץ ישראל היתה ההנהגה ביד ראשי "ישיבת _ארץ ישראל . " הישיבות כונו "גאון יעקב , " וראשי הישיבות כונו בקיצור גאונים . התקופה נקראת בתולדותינו תקופת הגאונים . לשלושת הגאונים ולראש הגולה היו תחומי השפעה גיאוגרפיים מוגדרים . כל תחום נקרא "רשות , " וכל אחד מראשי ההנהגה הקפיד לשמור על תחום ה"רשות" שבהשפעתו . תחום ה"רשות" של "ישיבת ארץ ישראל" כלל את מצרים , ארץ ישראל , סוריה וביזנטיון . " ישיבת ארץ ישראל" — מטבריה לירושלים למן המאה ה שליש ית שימשה טבריה כמרכזו של ה יישוב היהודי _בא _- _^ _ישראל _. כאן המשיכה הסנהדרין בהנהגה , ומשהופסקה פעילותה במאה החמישית , מילאה " ישיבת _ארץ ישראל" — "ישיבת גאון יעקב" — את מקומה , בשמשה המרכז העיקרי לפעילות הדתית והרוחנית של הקהילה הארץ ישראלית במשך מאות שנים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים