ירושלים והמקדש — המרכז לעם בארץ ובתפוצות

ירושלים והמקדש — המרכז לעם בארץ ובתפוצות בספרות ימי הבית השני בולטת ההתייחסות אל ירושלים כאל העיר הנבחרת , עיר הקודש שבה שוכן שמו של ה . ' והר ציון תוך טבור הארץ ... לקדושה נבראו ( ספר היובלים , ח יט ) ירושלים כולה קדושה , אך למקדש המתנשא בתוכה היתה קדושה יתירה . העם והמקדש  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים