רעף שמוטבעת בו חותמת הלגיון הרומי העשירי פרנטנסיס LXF (פרנטנסיס = F עשירי = X לגיון =L). מעל לאותיות איור של אניית קרב ומתחתן איור של חזיר בר — סמל הלגיון העשירי