דגם של ירושלים בשלהי בית־שני. עוצב על־ידי מי אבי־יונה, ומוצג במלון ''ארץ הצבי" (הולילנד‭.(‬ בחזית התמונה — ארמון הורדוס, בקצה השמאלי מגדלי פצאל, מרים והיפוקוס; למעלה — בית המקדש ומשמאלו מצודת אנטוניה