ירושלים כמרכז כלכלי

ירושלים כמרכז כלכלי ירושלים , בהיותה מרכז לעם היהודי ואבן שואבת _לעולי הרגל , היתה גם מרכז כלכלי שסיפק את צורכי תושביה ותושבי הבאים אליה . מיקומה של ירושלים בין אזורי אקלים ואזורי נוף שונים השפיע על התפתחותם של ענפי מסחר ותעשייה . תעשיית הטקסטיל . מספר המדבר המשתרע במזרח , הובא אל העיר הצמר הגזוז מהצאן . לאחר שעבר תהליכי אשפרה , כנראה בפרבר המצוי בצפוךמערב הר הבית , עבר הצמר עיבוד ונטווה לחוטים ששימשו לאריגה . _בעלי מלאכה נוספים הקשורים בתהליך העיבוד היו הכובסים , הצבעים והחייטים . מוצרי הבד שימשו הן עבור האוכלוסייה לבגדים והן לצורכי המקדש , כגון להכנת הפרוכות שהוחלפו בזמנים קבועים . תעשיית המזון . במקורותינו נזכרים שווקים שונים של מצרכי מזון שהיו בירושלים . בעיר היו שווקים לקמח , לעופות , לירקות ולפירות . עיבוד המזון היה אשפרה השלב הסופי בעיבוד החוט והבד בטרם שיווקו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים