מטבע שהוטבע בשנת 130 לספירה, עם בואו של הדריאנוס ליהודה. בצדו האחד: דיוקנו,שמו ותוארו "הדריאנוס אוגוסטוס, קונסול בשלישית, אבי המולדת"