גילופים באבן, שרידים מהתקופה האומיית שנמצאו בחפירות סביב הר הבית