שיחזור של מתחם מצודה ‭א‬ומיית ששרידיה נמצאו בתוך שטח המצודה (ליד שער יטו). בולט במיוחד המבנה המעוגל