קראו בכותר - זאת ירושלים : חלק ראשון - מראשיתה ועד התקופה המוסלמית