"סתם מי גיחון העליון" - קטע חצוב. אולי למפעל זה כוונת הפסוק