מטבע ועליו הכתובת: יהונתן כה[ן] גד[ו]ל וחבנר] היה[ודים]". הכתובת מוקפת בזר