קטע מכרוניקה בערבית־יהודית שנמצאה בגניזת קהיר. בקטע זה תיאור חידוש היישוב היהודי בירושלים בימי הח'ליף עמר בן אל־ח'טאב