תוכן עניינים מפורט

תוכן עניינים מפורט ירושלים בראשיתה ובימי _בית ראשון ו ירושלים "שרתי במדינות" 4 מקורות המידע להכרת ירושלים 6 רקע ושיטות מחקר 6 .. הנתונים הטבעיים 6 .. נתונים היסטוריים וארכיאולוגיים 6 .. ירושלים הרים סביב לה 9 מקומה של ירושלים בשדרת ההר המרכזית 9 . . מיקומה של ירושלים ביחס לקו פרשת המים הארעי 10 .. מקומה של ירושלים המקראית ביחס לדרכי הרוחב 13 . .. גובהה הטופוגרפי של ירושלים 14 .. המעיין — מקור חיותה של העיר 16 .. קורות העיר ותדמיתה במקרא 19 העיר הכנענית 19 .. ירושלים בתקופת ההתנחלות והשופטים 26 .. ירושלים בימי דוד ושלמה — בירתה של הממלכה המאוחרת 28 .. בית המקרש 34 .. ירושלים שלאחר פיצול הממלכה 38 .. ירושלים בימי חזקיהו 42 .. חורבנה של ירושלים 48 .. כוהנים ונביאים — מלך ושרים 51 .. זכרונות היסטוריים ותדמית 53 .. המציאות והשתקפותה בארכיאולוגיה ובמקרא 54 מים בירושלים 54 .. חומות ירושלים 64 .. מבנים בירושלים 70 .. קבורה בירושלים 72 .. חיי הדת על פי המימצא הארכיאולוגי וחשיבותו 79 ..  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים