נרות חרס אופיינים לתקופה הפאטימית שהתגלו בחפירות ליד הר הבית