כנסיית הקבר. המבנים שנוספו במשך התקופה הביזנטית: רוטונדה בעלת חזית מונומנטלית; בסיליקה בעלת גג גמלוני; שני גגות כיפתיים לגולגותא ולבפטיסטריום