טביעות חותם על כלים המיועדים להכיל תוצרת נמצאו טביעות, שהוטבעו בכלי בעת ייצורו, כדי לסמן את הבעלות על תוכנו.