שרידי רובע מגורים מהתקופה החשמונאית. השרידים נמצאו מתחת למבנים משלהי ימי בית־שני באזור המצודה (ליד שער יפו)