אבן השתייה בהר הבית. על־מי המסורת — מקום העקידה, שעליו נבנה בית־המקדש. האבן נמצאת במרכזה של כיפת הסלע