התקופה הביזנטית

התקופה אשר ההיסטוריונים קוראים לה _"רומית ביזנטית _, " על שם האימפריות ששלטו באזור מוכרת בתולדות עמנו כתקופת המשנה והתלמוד , בתקופה זו , היה היישוב היהודי _בא _- _^ _ישראל עדיין חלק ניכר מהאוכלוסייה , חי בה בערים וביישובים חקלאיים והונהג על ידי הנשיאות והסנהדרין . בשנים אלו נוצרה היצירה הרוחנית רבת ההיקף בתחומי ההלכה , המדרש והפיוט . עם זאת , בה בעת נמנעה מן היהודים האפשרות לחיות בירושלים , שהפכה מוקד לבני הדת הנוצרית . התקופה _הביזנטית  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים