כתובת בכנסיית הקבר המלמדת על־כך שהמוסלמים הפכו חלק מהכנסייה למסגד. הכתובת מהמאה העשירית אוסרת על לא־מוסלמים להתפלל במקום שבו התפלל החליף עומר בכנסיית הקבר