נר מחרס מעוטר במנורה בעלת עשרה קנים (ותשע להבות). על אף הדמיון למנורת המקדש בולטת ההימנעות מחיקוי מדויק שההלכה היהודית אסרה. הנר אופייני ליהודה, וזמנו המשוער בין חורבן הבית למלחמת בר־בוכבא