המספרים באים לבטא את הסדר ברצף השלטון החשמונאי, והשנים את שנות השלטון.