מטבעות ועליהן גביע והכתובת: "שקל ישראל שג [שנה ג]; "שקל ישראל שד [שנה ד]