יחסה של הנצרות לירושלים

יחסה של הנצרות לירושלים התייחסות לעבר היהודי ירושלים תפסה מקום חשוב , אם כי מורכב , בדת הנוצרית . לטענת הנוצרים , עצם חורבנה היווה הוכחה לכך , כי היהודים חטאו בכך שסירבו להכיר בישו . לנוצרים היה רושם , כי הם עדים להתגשמותם בפועל של דברי ישו , אשר ראה את ירושלים בתפארתה וניבא את חורבנה : הראיתם כל אלה ? אמן אומר אני לכם לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תהרס ( מתי כד ב ... . ( והיתה ירושלים מרמס לגויים עד אשר ימלאו עתות הגויים ( לוקאס כא ו . ( חורבן ירושלים ובניית עיר אלילית על חורבותיה העניקו לכאורה תוקף של אמת היסטורית לאמונתם של הנוצרים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים