במפלס נמוך משער שכם הנראה בתמונה, מצויים שרידיו של שער נאפוליס — שער הכניסה הצפוני לאיליה קפיטולינה. החלק הנראה היה חלקו השמאלי של שער בן שלוש כניסות. הכניסה המרכזית היתה מתחת לגשר הכניסה לשער שכם