מבני מגורים צפופים (שחזור מ' בן־דב) (באדיבות מ' בן-דבן