ציור של כיפת הסלע משנת 1855 על הצייר נאסרה הכניסה להר הבית והציור נעשה מהר הזיתים בעזרת טלסקופ