התקופה החשמונאית

התקופה החשמונאית לאחר מות יהודה הנהיגו אחיו , תחילה יונתן ואחריו שמעון , את העם . במשך עשרים וחמש שנה משלו החשמונאים על העם בחסות המשטר הסלווקי . משהבשילו התנאים הפוליטיים , השתחררו החשמונאים מעול הסלווקים , ובשנת 141 הצליח שמעון החשמונאי לכבוש את החקרא ולהרסה עד היסוד . בשנת 140 לפנה"ס התחילה תקופת החירות המדינית . ויחל עם ישראל לכתב בספרים ובשטרות בשנת אחת לשמעון הכהן הגדול ושר הצבא ונשיא היהודים ( מקבים א , יג מא-מב . ( שושלת החשמונאים הנהיגה את העם במשך כ 100 שנה , החל במאבק נגד שלילת זכויות העם לחופש דתי ועד לכיבוש הארץ על ידי הרומאים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים