שלוחת עיר דוד ובה מסומנים שטחי החפירות הארכאולוגיות