הקמרונות התת־קרקעיים של הניאה שנחשפו. הקמרונות יצרו מתחם לאגירת מים והיו מסד למבנה שמעליהם