התקופה הרומית

התקופה הרומית כאשר נכבשה ירושלים ובית המקדש השני נשרף , בשנת 70 לספירה , נמלטו אחרוני הקנאים אל העיר העליונה והתבצרו שם . מקץ מצור שנמשך שלושה שבועות , משנכבשה גם העיר העליונה , הועלו באש בתיה על תושביהם . המורדים המעטים שנשארו בחיים אחרי הקרב האחרון , נשלחו לעבודות פרך ברחבי האימפריה , או לזירות השעשועים ברומי . ... כי הנה את רואה את מקדשנו שומם ואת מזבחנו הרוס ואת היכלנו חרב . עבודתנו בטלה ושיר תהילתנו נשתתק ורוממותנו פסקה וכינורנו הושפל אור מנורתנו דעך וארון הברית נשבה וקודשנו נטמאו והשם הנקרא עלינו מחולל ... ( חזון עזרא , ח . כא-כב )  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים