שיחזור כנסיית הניאה המתנשאת מעל הקארדו - רחובה המרכזי של העיר (על־פי מ' בן־דב) (באדיבות מ' בן־דב)