מבט אל עבר הר־הבית ממזרח. בימין כיפת הסלע: בשמאל מסגד אל־אקצא