2. הקיר ההלניסטי: ניתן להבחין בסידור השונה של האבנים מדי שורה (בעיקר בחלק התחתון). בשורה אחת אבנים רחבות ומעליה שורה של אבנים צרות. סידור זה נקרא ראשים ופתינים לסירוגין