כנסיית הקבר בראשיתה — הקבר החצוב בסלע. בחצר פתוחה (אטריום), בשלב הראשון בטרם נבנתה הרוטונדה (המבנה המעוגל)