חלקיו הקדומים של מסגד אל־אקצא. הציור מהמאה התשע־עשרה נעשה תוך כדי הסתכנות בכניסה מהחלון ללא רשות