הקראים

הקראים ראינו כבר , שבירושלים התרכזו הקראים בשכונה עצמאית בדרום העיר . ראשיתה של העדה הקראית באמצע המאה השמינית בבבל , וכמייסדה נחשב ענן בן דוד . ענן בן דוד דחה את פירושי התורה ואת ההלכה כפי שנוסחו במשנה ובתלמוד , והעמיד במקומם פירושים והלכות משלו . תלמידיו וחסידיו נקראו " ענניים , " ומתוכם יצאו "הקראים . " שמם נגזר מאמונתם ודבקותם במקרא , בתורה שבכתב , ולעתים כונו גם "בני מקרא . " אחת הדוגמאות לדרך פירושם של הקראים את התורה ככתבה וכלשונה היא הפירוש לשמות כא כד " ) עין תחת עין . ( " ר' אברהם אבן עזרא מביא בפירושו לפסוק את דברי ר' סעדיה גאון המתפלמס עם התפיסה הקראית . אמר ר' סעדיה : לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו . כי אם אדם הכה עין חברו וסרה שלישית אור עיניו איך ייתכן שיוכה מכה כז , את בלי תוספת ומגרעת ... ובן זוטא השיב : אם היה המכה עני מה יהיה עונשו . והגאון השיב : אם עיור יעוור עין פיקח מה ייעשה לו . כי העני ייתכן שיעשיר וישלם . רק העיוור לא יוכל לשלם לעולם . והכלל — לא נוכל לפרש על דרך מצוות התורה פירש שלם אם לא נסמוך על דברי חז"ל . כי כאשר קיבלנו התורה מן האבות כן קיבלנו תורה שבעל פה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים