גרם המדרגות שבו עלו אל הר־הבית. בקיר הסתום — מקום שערי חולדה