מטבע ארד רומי משנת 71 לספירה. במרכזה ־יהודה השבויה" מעליה ניצב חייל רומי מנצח (Consuito Senatus = S.C = החלטת הסנט)