ברכת כוהנים; 1) קטע מברכת כוהנים בקמיע הגדול 2) קטע מברכת כוהנים בקמיע הקטן