ירושלים — הרים סביב לה

ירושלים — הרים סביב לה נסו לנסח כמה אמות מידה לבחירת מקום ליישוב על ידי הקדמונים ( זכרו , מדובר בהשערה , שיקוליהם אינם זהים בהכרח לשיקולינו . ( ציינו באיזו מידה מתאימים מיקומה ותכונותיה הגיאוגרפיות של ירושלים לאמות מידה אלו . נסו לדון בהתאמתם של שני יישובים מקראיים , כגון בית לחם , גבעה , בית אל וכר , _לאמות מידה אלו . מקומה של ירושלים בשדרת ההר המרכזית ירושלים שוכנת בהרי ירושלים , המהווים יחידה גיאומורפולוגית מוגדרת בהרי יהודה ובשדרת ההר המרכזית של ארץ ישראל המערבית . לאזור הרי ירושלים מאפיינים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים טיפוסיים . מצפון להרי ירושלים נמצא את הרי בית אל , ומדרום להם את הרי חברון . הרי ירושלים מגיעים לרום של כ 800 מי והם נמוכים ב 200-100 מ' מהיחידות ההרריות שמצפון ומדרום להם . למיקומה של ירושלים השלכות רבות על מעמדה בארץ ישראל ובאזור כולו . עיון במפת האזור מורה על חשיבותה של ארץ ישראל כארץ מעבר בין מצרים השוכנת באזור הדרומי מערבי , ובין המדינות שבחלקו הצפוני מזרחי : באזוריהן של ארם , אשור ובבל של תקופת המקרא — מסופוטמיה ( הכינוי היווני השגור גם בפי חז " ל , ( סוריה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים