ירושלים בראשיתה ובימי בית -ראשון

ירושלים בראשיתה ובימי בית - ראשון הפרק הכרונולוגי הראשון בסקירת תולדות ירושלים מוקדש לתקופה שמן ראשית קורותיה ועד סוף ימי בית ראשון . העיון בתקופה זו מתבסס בראש וראשונה על ניתוח המקרא מנקודת ראות היסטורית . עם זאת , חשוב להדגיש , חיבורנו זה לא בא להציג היסטוריה פשוטה של ירושלים . נקודת המוצא _הבין תחומית מחייבת , בצד בירור מקומה וחשיבותה של ירושלים במקרא עצמו , גם בירור ההשלכות של תולדותיה בתקופה זו במקורות אחרים . יש לזכור , כי כבר בימי המקרא ידעה ירושלים עיתות פריחה ונודעה כעיר גדולה בשטחה ובאוכלוסייתה , וחשיבותה ודמותה המיוחדת זכו למוניטין רב בעולם דאז .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים