שרידי מגדל ישראלי ב"חומה הרחבה". ייתכן ונבנה על-ידי חזקיהו בעת הרחבת העיר