ירושלים בשלטון בית תלמי

ירושלים בשלטון בית תלמי העיר היושבת בטבור כל ארץ היהודים והיא על הר גבוה ונישא בראשו בנוי מקדש נהדר כך תוארה ירושלים בתקופת השלטון התלמי באיגרת אריסטיאס . המחקר הארכיאולוגי בירושלים לא תרם רבות להכרת התקופה . בעיר דוד אמנם נמצאו שרידי כלים מתקופה זו , אך בגבעה המערבית , שבה כנראה היישוב היה עדיין מועט , דל גם הממצא . כלי אגירה ליין שמוצאם מהאי רודוס אולי מעידים על חיל מצב שישב בעיר , שכן יין נוכרים נאסר לשתייה על היהודים . שנות השקט וההתפתחות היישובית הביאו לגידול אוכלוסיית העיר עד שלדברי ההיסטוריון היווני הקטיאוס , נמנו בה 120 , 000 נפש . לדעת ההיסטוריונים יש הגזמה בנתון זה . לפניכם מטבע תלמית וטבועה בו הכתובת "יהדה" בכתב עברי עתיק . מה יכול ממצא זה להוסיף להבנת מעמדה של ירושלים בתקופה זו ?  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים