מפת העולם משנת 1585 (מפת בונטינג) וירושלים במרכזה. היבשות אירופה, אסיה ואפריקה מוצגות כעלה תלתן. אמריקה, היבשת החדשה, מופיעה בקצה התחתון השמאלי